Summer Life Devotions | week4

Deze hele zomer lang doen we devotionals, samen als één kerk! Elke week zullen we zeven bijbelteksten posten, elke met een overdenking en een gebed dat je kan bidden. Makkelijk om toe te voegen aan je stille tijd en iets dat we kunnen delen deze zomer.

DAG 22

Dit zegt God, de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.
Ezechiël 37:5

Gedachte: Er is een adem die ons vult: de Heilige Geest. Hij brengt ons tot leven, zodat wij samen dienaars en werkers kunnen zijn in het koninkrijk. 

Gebed: Voor leven in de community van de kerk kan zijn vandaag. Bid dat we samen op mogen staan als een leger van werkers, gevuld door Zijn Geest. 

DAG 23

Ik ben het brood des levens
Johannes 6:35

Gedachte : Waar voed jij je mee vandaag en waar kauw jij op vandaag? Zijn dat zorgen? Onzekerheid? Angst? Of kies je ervoor om je te voeden met Jezus, het brood des levens?

Gebed: Dat zodra jij je voedt met de woorden van Jezus als persoon, maar ook als familie of als groep, dat je het leven dieper en rijker gaat ervaren dan ooit tevoren. 

DAG 24

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Mattheüs 6:33

Gedachte : Wanneer we God en zijn koninkrijk eerst zoeken, belooft hij ons te vullen en toe te rusten met alles wat we nodig hebben. God weet we nodig hebben en zelfs wat we verlangen. Hij is trouw om aan ons te geven volgens zijn perfecte plan. 

Gebed: Voor wijsheid om Hem op de eerste plek te zoeken en daardoor een gezond, vervuld leven te ontvangen. 

DAG 25

Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

Openbaring 21:6

Gedachte: God is de bron van oneindige liefde. Zij die hem zoeken zullen om gevuld te worden met zijn woord, zullen nooit meer dorst hebben. Waar heb jij je de laatste tijd mee gevuld? 

Gebed: Bid dat het woord van God onze fontein wordt en dat het onze geest zal voeden. 

DAG 26

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 
1 Johannes 3 : 16

Gedachte: God heeft ons niet geschapen om alleen te zijn, maar om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Om elkaar te steunen en zijn koninkrijk in deze wereld te bouwen. God is liefde en hij had ons al lief voordat we geboren waren. Liefde is een beslissing; niet altijd een makkelijke beslissing, maar wel één met opzet. We groeien en leren meer wanneer we elkaar lief hebben. 

Gebed: Bid voor bescherming over onze kerk, pastors, leiders, gemeenschap, families, kinderen en buren. 

DAG 27

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
1 Johannes 2:25

Gedachte: Geloof je het? Er zijn mensen in jouw omgeving die nog niet geloven. Dit is onze missie in deze wereld: om zijn woord te delen met degenen om ons heen.

Gebed: Bid voor alle mensen om ons heen die een woord van redding en eeuwig leven nodig hebben. Dat God ons mogelijkheden mag geven om zijn woord te delen. 

DAG 28

Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
Psalm 36:10

Gedachte: In Jesus vinden wij de bron van LEVEN, die altijd beschikbaar is aan allen die zoeken. Hij is de eeuwige fontein van liefde en genade. 

Gebed: Dat wij ons leven met Gods ogen zien en dat wij onze situatie zien door Zijn perspectief. God kan licht brengen in de duisternis.