Summer Life Devotions | week3

Deze hele zomer lang doen we devotionals, samen als één kerk! Elke week zullen we zeven bijbelteksten posten, elke met een overdenking en een gebed dat je kan bidden. Makkelijk om toe te voegen aan je stille tijd en iets dat we kunnen delen deze zomer.

DAG 15

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Johannes 10: 27-28

Gedachte: Jij bent waardevol voor God, jouw naam is geschreven in Zijn handen. Niets en niemand kan jou van Hem scheiden.

Gebed: Geef al jouw angst en leed aan God. Hij zal je vullen met het vertrouwen in Zijn belofte, dat niemand je uit Zijn hand kan nemen. 

DAG 16

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Efeziërs 3:20-21

Gedachte: Wij geloven dat God in staat is om in ons leven te handelen verder dan wat wij kunnen vragen of bedenken. Leg je leven in Gods handen vandaag en hij zal je verbazen met meer dan jij je kan bedenken.

Gebed: Bid dat Gods wil wordt gevestigd in ons leven, zodat wij ons geen zorgen hoeven te maken over dingen die Hij in ons en door ons zal uitwerken, omdat dit allemaal plaatsvindt door Zijn kracht.

DAG 17

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Galaten 2:20

Gedachte: We leven nu door geloof in Jezus Christus. Er is geen beter leven!

Gebed: Dat we Gods doel in ons leven mogen begrijpen en dat we hem mogen zoeken in elke situatie. 

DAY 18

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 6:22-23

Gedachte: Wanneer je je leven aan Christus geeft, word je zijn dienaar en ben je heilig gemaakt. Dat betekent dat je rechtvaardig bent voor God. Dat betekent niet dat alles wat we doen perfect is, en soms zijn er gebieden in ons leven die we onder zijn heerschappij moeten brengen. 

Gebed: Dat elk gebied van je leven, zelfs de verborgen gebieden onder Zijn heiligheid worden gebracht, terwijl we door blijven groeien in Zijn genade.

DAY 19

Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.
Psalm 104:33

Gedachte: Wij zijn gezegend omdat wij weten hoe groot en trouw God is. Hoe goed is het om dankbaar voor Hem te zijn!

Gebed: Voor ons aanbiddingsteam. Dat de Heilige Geest ze inspireert met wijsheid en liefde, zodat zij ons kunnen leiden om God in geest en waarheid te aanbidden. Bid vandaag ook voor onze Senior Pastors Steve & Lizby en bid voor onze Service Pastors. 

Dag 20 

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen. 
Psalm 37:5

Gedachte: We moeten ons leven volledig aan God overgeven en vertrouwen dat hij de controle heeft in ons leven en verwachten dat Hij goede dingen zal doen.

Gebed: Dat de Heer ons zal helpen in overgave, vertrouwen en wachten op Hem.

DAG 21

Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer
Spreuken 21:21

Gedachte: We vinden leven, voorspoed en eer niet door deze dingen zelf te zoeken. Maak we vinden ze wanneer we deze krachtige principes in Gods koninkrijk najagen: rechtvaardigheid en liefde.

Gebed: Bid voor een honger voor rechtvaardigheid en liefde. Bid voor een geestelijke honger die als rode draad door onze kerk zal lopen.