Summer Life Devotions | week2

Deze hele zomer lang doen we devotionals, samen als één kerk! Elke week zullen we zeven bijbelteksten posten, elke met een overdenking en een gebed dat je kan bidden. Makkelijk om toe te voegen aan je stille tijd en iets dat we kunnen delen deze zomer.null

DAG 8

En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.
Lucas 17:20,21 HSV

Gedachte: Als Christen is het Koninkrijk van God binnen in je en als Christenen samenkomen is het te midden van hen. We kunnen daarom met vastberadenheid delen wat Hij binnen in ons heeft geplaatst. 

Gebed: Dat God jou en jouw familie vandaag gebruikt om Zijn Koninkrijk te verspreiden op het werk, op vakantie, in de buurt. Bid voor hoop in iedere straat in jouw omgeving.

DAG 9

Jezus zei tegen haar: ’Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u LEVEND water geven.’ 
Johannes 4:10

Gedachte: De Heilige Geest is een oneindige fontein in jouw binnenste. Je hoeft nooit dorst te hebben naar dingen die voldoening geven als je een relatie met Hem koestert en van Hem drinkt in plaats van andere dingen.

Gebed: Keer je af van dingen waarin je genoegen zocht die in de weg staan van je relatie met de Heilige Geest. Vraag Hem om jou vandaag te vervullen. 

DAG 10

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het LEVEN. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
Johannes 11: 25-26

Gedachte: Jezus stond fysiek op uit de dood. Zijn leven heeft kracht, zelfs over dood. Er is niets in jouw wereld vandaag dat Zijn leven niet kan overwinnen.

Gebed: Bid voor gebieden in je leven, of op je werkplek of in je familie waarvan je denkt dat het leven van Christus nodig is om dode dingen te laten opstaan. 

DAG 11

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruimte poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 
Matteüs 7:13-14

Gedachte: Het is een voorrecht dat we God en Zijn Woord mogen kennen. Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid om het goede nieuws te brengen aan hen die Hem nog niet kennen. 

Gebed: Vraag God om gelegenheden in onze relaties, zodat zijn woord onder ons wordt verspreid.

DAG 12

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen.
Titus 3:1

Gedachte: God heeft autoriteit gegeven aan onze pastors, zodat zij onze kerk kunnen leiden volgens Zijn plannen en doel op Aarde.

Gebed: Bid vandaag voor onze Senior Pastors, Steve & Lizby Warren. Bid voor de leider van jouw Group.

DAG 13

‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig LEVEN geeft.’
Johannes 4:13-14

Gedachte: We hebben allemaal een fontein in ons van levend water in overvloed, Hij is de fontein die nooit zal opdrogen. We zijn gezegend als we van deze fontein drinken. 

Gebed: Dat we bij de Heer, rechtstreeks in de FONTEIN, al onze antwoorden mogen zoeken en de vervulling van onze behoeftes.

DAG 14

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
2 Korintiërs 3:17

Gedachte: We vinden de meeste vrijheid als we leven en wandelen in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Heb je vandaag vrijheid nodig? Kom dichterbij in de aanwezigheid van de Heilige Geest. De kerk is de beste plaats om dit te ervaren.

Gebed: Bid voor ons worshipteam, dat ze alsmaar verfrist zijn wanneer ze ons leiden in de aanwezigheid van God en in vrijheid. Bid voor redding in de Kerk vandaag.