Beautiful Minds

Beautiful Minds is de nieuwe vrouwenbediening van C3 Imagine. Wij hebben een eenduidig mandaat, namelijk om vrouwen vernieuwd en bevrijd te zien worden in hun denken door het woord van God en in overeenstemming met hun geweldige geestelijke positie in Christus. Beautiful Minds streeft ernaar vrouwen te bekrachtigen en te bemoedigen met de waarheid van wie zij zijn in Christus en wat zij in Hem tot hun beschikking hebben, zodat zij in staat zullen zijn los te breken van verslagen gedachten en onzekerheid, en zo een vol leven kunnen leven tot eer van Jezus. Een prachtige boodschap voor elke vrouw!

Romeinen 12:2: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen.

Wij richten ons op het creëren van Beautiful Minds discipelschapsmogelijkheden via onze campussen. Daarnaast zetten wij ook andere platformen in om onze boodschap te verspreiden, zoals onze drie jaarlijkse evenementen en social media.